Persondataloven

Persondataloven


Fortegnelse over Hundesteds Lokalhistoriske Forening og Arkivs
behandling af personoplysninger


 Nørregade 61, 3390 Hundested. CVR: 19731200


Foreningens ansvarlige:
Formand: Svend Gade, Ved Galgebjerg 18, 3390 Hundested. Tlf.nr. 📞40 80 05 43.
Mail: sg@hundestedarkiv.dk

Kasserer og persondata-ansvarlig: Susan Åxman Petersen, Søndergade 17, 3390 Hundested.
Tlf. 📞42 13 79 11. Mail: susan.aaxman@outlook.dk

Pc-ansvarlig på Arkivet: Svend Gade, Ved Galgebjerg 18, 3390 Hundested. Tlf.nr. 📞40 80 05 43.
Mail: sg@hundestedarkiv.dk

Foreningens mail: forening@hundestedarkiv.dk


Formålet med behandlingen af personoplysningerne er
A: Varetagelse af kommunikation og administration af bestyrelsen og de frivillige medarbejdere.
B: Varetagelse af medlemmernes forhold, herunder udsendelse af medlemsblade og kontingentopkrævning.


Personoplysninger der behandles
Bestyrelsesmedlemmer:

Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefon nr. og mailadresse.
Frivillige:

Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefon nr. og mailadresse.
Medlemmer:

Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefon nr. og mailadresse


Foreningen behandler personoplysningerne om følgende
Der behandles personoplysninger om bestyrelsesmedlemmer, frivillige medarbejdere, foreningsmedlemmer og givere i forbindelse med donationer til Arkivet.


Videregivelse af personoplysninger til anden part
Personoplysninger på bestyrelsesmedlemmer bliver videregivet til kommunen.
Alle bestyrelsesmedlemmers oplysninger står i medlemsbladet.
Frivillige medarbejderes personoplysninger bliver videregivet til kursusarrangører ved tilmelding.
Foreningsmedlemmernes personoplysninger bliver ikke videregivet.
Givere af arkivalier registreres ved navn og adresse – og offentliggøres i medlemsbladet med mindre det frabedes.


Sletning af personoplysninger
Arkivleder og frivillige medarbejderes personoplysninger bliver slettet ved forholdets ophør.
Alle bestyrelsesmedlemmers personoplysninger bliver slettet ved udtrædelse af bestyrelsen.
Alle foreningsmedlemmers personoplysninger opdateres løbende og bliver slettet ved medlemsskabets ophør.
Alle giveres personoplysninger opbevares i ringbind - slettes ikke.


Opbevaring af personoplysninger
Personoplysningerne for leder, frivillige medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og medlemmer opbevares på pc beskyttet med adgangskode og på papir i aflåst pengeskab.


Datasikkerhed
Skulle der opstå mistanke om brud på datasikkerheden, vil der blive rettet henvendelse til Datatilsynet eller politiet inden for 72 timer.


Beskyttelse af personoplysninger
Der indsamles ikke flere personoplysninger, end der er brug for, opbevares ikke længere end nødvendigt og bliver ikke brugt til andre formål, end det de er indsamlet til.
Fire gange om året i forbindelse med uddeling af Fortidsnyt på Halsnæs bliver personoplysningerne på medlemmerne gennemgået. Udmeldte medlemmer bliver slettet.
Arkivets pc’er anvendes kun af medarbejdere og de vedligeholdes med sikkerhedsprogrammer og opdateringer.


Alt hvad Arkivet opbevarer af billeder og arkivalier er beskyttet af Arkivloven.


Det er muligt at klage til bestyrelsen eller Datatilsynet over foreningens behandling af personoplysningerne.


Senest ajourført med persondatalovens tekst: 23. maj 2019

Senest ajourført med foreningens ansvarlige: 21. marts 2023