Forside

Hundested Lokalhistoriske Forening
og Arkiv


Nørregade 61 1. sal

3390 Hundested

telefon 47 98 10 10

forening@hundestedarkiv.dk

www.hundestedarkiv.dk

cvr: 19731200


Det lokalhistoriske arkiv drives af en aktiv forening, som desuden arrangerer forskellige begivenheder og udgiver medlemsbladet "Fortidsnyt" fire gange om året.


Foreningens medlemmer elsker en god udfordring, så går du og grubler over et gammelt foto af en bygning eller personer fra Hundested-egnen, hjælper vi gerne med opklaringen.


Åbningstider (bortset fra tirsdag indtil videre) på arkivet:

Mandag 10-13  (Biblioteket har åbent - hovedindgangen er ulåst)

* Tirsdag 16-18   (Selvbetjent Bibliotek) *

Onsdag 10-13   (Selvbetjent Bibliotek)

Lukket på helligdage


Er hovedindgangen låst, så du ikke kan komme ind: Ring da op til os, og vi kommer ned og lukker dig ind.


Per 1. august 2023

Arkivet holder lukket tirsdage indtil videre pga. sygdom.

Fortidsnyt nr. 116 blev omdelt medio august


 Med Fortidsnyt nr. 116 synes vi selv, at vi har spændende historisk stof at byde på. Man kan bl.a. læse om Skansesletten og  mange af de aktiviteter, der gennem tiderne er foregået der, og så er der historien om at have været sommerferiebarn i Nødebohuse under Anden Verdenskrig.

For mere detaljeret information se under siden Fortidsnyt.

 

Fortidsnyt nr. 115
Blev omdelt sidst i maj måned

Vi er glade for, at både Per Makwarth,  Erik M. Sørensen og Villy Hansen har skrevet artikler i dette nummer af Fortidsnyt. Per har skrevet om klinkbyggede både, Erik har skrevet om den hedengangne Havnegrillen og Villy Hansen om brevduer på Halsnæs.

For detaljer om indholdet se siden Fortidsnyt

 

Søren Jessen

Den 22. december døde Søren Jessen, Hundested Lokalhistoriske Forenings formand, initiativtager og medstifter.


Med Søren Jessen mister Halsnæs en ildsjæl med stor entusiasme for egnens historie. En historiker med fokus på Torup Sogn med dets fiskerlejer, gårde og landsbyer, og på sognets forandring op gennem tiderne.


Utallige er de artikler, foredrag, quizzer og byvandringer, han har beriget os med. Ingen, der har været i Sørens nærhed, er uvidende om landboreformernes konkrete udmøntning på Halsnæs, udflytning af gårdene fra landsbyerne ud på de åbne marker, Frederiksværk gods og general Classens indflydelse på egnens udvikling, Kikhavns brand og meget, meget mere. I Fortidsnyt på Halsnæs har vi et skatkammer af Sørens historiske artikler. Også i de årlige Jul i Hundested har Søren altid haft interessante og lærerige artikler med. Det bliver svært at undvære disse bidrag fremover.


Søren var uddannet cand.mag. i historie og dansk fra Københavns Universitet og desuden oprindeligt uddannet murer (en dygtig en af slagsen), så han havde både ånden og håndens evner. De evner nød deltagerne blandt andet godt af på de mange velbesøgte sommerture, som han stod i spidsen for. Her blev interesserede tilhørere guidet rundt fra sted til sted og belært om, hvor den første skole havde ligget, hvem der havde lagt navn til denne eller hin vej eller tidligere vejføringer, som nu var blevet omlagt. Bygningsværker blev behørigt analyseret for alder, byggestil og funktion. Det var også Søren, der var historisk rundviser, da dronning Margrethe og prins Henrik i 1999 besøgte Hundested.


Med Sørens bortgang mistede Hundested en sand vogter af historien, vores forening sin formand gennem hele foreningens liv – over 30 år – og vi mistede alle en god ven. Lokalhistorisk Forening og Arkiv føles tomt uden ham, han har sat sig dybe spor og bliver meget svær at erstatte.

 

Ære være Sørens minde

 

Bestyrelsen for Hundested Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Ekstranummer af Fortidsnyt blev udbragt omkring
1. december 2022. 

Det nok de færreste, der ved, at der omkring år 1900 opstod en lille og beskeden bebyggelse på Tømmerup Bys Overdrev tæt på Lynæs Kirke. I dette ekstranummer af Fortidsnyt på Halsnæs, fortæller Tina Fouchard den interessante historie om den lille samling fiskerhuse i almindelighed, og Kirkebakken 3 i særdeleshed.

For detaljer om indholdet i Langt ude på Overdrevet se siden Fortidsnyt

Fortidsnyt nr. 114 blev udbragt omkring 1. marts 2023.

Heri finder man blandt andet den sidste artikel skrevet af Søren Jessen og en kavalkade over nogle af Søren Jessens mange historiske gøremål

For detaljer om indholdet i Fortidsnyt 114 se siden Fortidsnyt

Kontingent for 2023


Bemærk de forhøjede satser:

Kun Fortidsnyt enten uddelt eller tilsendt med post

  Enkeltpersoner: 100 kr. pr. år

  Samboende par: 130 kr. pr. år

Både Fortidsnyt og Julehæftet tilsendt med post

  Enkeltpersoner: 130 kr. pr. år

  Samboende par: 160 kr. pr. år

 

Bog af Helle Meyer (udgivet september 2020):

Fiskere, Folk og Fortællinger fra Lynæs

Minder fra den gamle købmandsgård i Hundested


Dorthea Madsen, født Warrer og kaldet Dolly, har skrevet om sin barndom i 1890’erne i Warrers købmandshandel i Hundested. Hun skrev først sine erindringer i årene 1967-68, da hun selv var i firserne. Det er barndomserindringer, men flere steder har hun skrevet kommentarer om tiden efter barndommen, f.eks. hvordan det gik hendes søskende. Hun har først skrevet sine barndomserindringer i en bog, som blev lånt ud og desværre blev væk, og senere skrev hun igen sine erindringer ind i nogle kladdehæfter og lidt i nogle bøger. Barnebarnet Margit Warrer har skrevet indholdet fra kladdehæfterne og bøgerne ind på computer og har nu redigeret og skrevet det sammen, så det er blevet mere sammenhængende, men stadig ud fra et ønske om at være så tro mod det håndskrevne materiale som muligt.

Bogen indeholder også et væld af fine gamle fotografier. Søren Jessen har derudover skrevet et historisk forord/kapitel med realkommentarer til Hundesteds historie, personer, lokaliteter m.v. Bogen er på i alt ca. 100 sider og blev udgivet marts 2020. Ekstranummer af Fortidsnyt oktober 2019


Hunderevet - realitet eller myte? af Peter Snabe


Hunderevet er navnet på et stenrev, der ifølge overleveringer eksisterede ved nordkysten af Halsnæs nær Spodsbjerg. Revet eksisterer ikke længere, og der er ingen sikre optegnelser i arkiverne om revets historie, placering eller udstræk­ning. Men revet lever i aktuelle beskrivelser om Halsnæs-egnen før i tiden.
I dette ekstranummer gennemgår Peter Snabe kritisk de kilder, der findes om emnet. For ikke medlemmer af foreningen bliver der mulighed for at købe dette ekstranummer for 30 kr. hos Meny, Hundested eller på foreningens kontor i åbningstiden.

Medlemsnummer


Vores nye økonomisystem kræver et nyt medlemsnummersystem, og efterhånden var der også kommet mange ”huller” i de gamle medlemsnumre.


Mange af jer har måske allerede observeret jeres nye medlemsnummer på konvolutten, I modtog indeholdende Fortidsnyt på Halsnæs nr. 99 og senere numre.


Oplys venligst medlemsnummeret når I indbetaler kontingent, uanset om I betaler kontant på Arkivet, eller I indbetaler hjemmefra via netbank.


Bemærk at samboende par nu kun har ét fælles medlemsnummer.