Bestyrelsen

Bestyrelsen


Formand og it-ansvarlig

Svend Gade 40 80 05 43

sg@hundestedarkiv.dk


Næstformand

Lillian Jørgensen 30 64 26 68


Kasserer og medlemsansvarlig

Susan Åxman 42 13 79 11

susan.aaxman@outlook.dk


Bestyrelsesmedlemmer

Birgith Bech 29 68 65 32

Maria Friedel 30 82 33 90


Suppleanter

Lis Hedelund 28 63 04 20

Dorthe Lindgaard Gade 40 58 25 70, Sekretær


Webmaster Svend Gade

sg@hundestedarkiv.dk


Redaktion af Fortidsnyt på Halsnæs udgøres af bestyrelsen med

Lis Hedelund som ansvarshavende redaktør

hedelund@tdcadsl.dk

28 63 04 20


Alle henvendelser vedrørende udgivelser bedes rettet til bestyrelsen eller redaktøren

forening@hundestedarkiv.dk

hedelund@tdcadsl.dk


Dorthe, Maria, Lis, Susan, Svend, Birgith og Lillian

Her lægger vi referater fra bestyrelsesmøder


Referat fra generalforsamling marts 2023. Klik her.

Referat fra bestyrelsesmøde marts 2023. Klik her.

Referat fra bestyrelsesmøde maj 2023. Klik her.