Bestyrelsen

Bestyrelsen


Formand

Søren Jessen 47 93 74 61


Næstformand

Birgith Bech 29 68 65 32


Kasserer og medlemsansvarlig

Susan Åxman 42 13 79 11

susan.aaxman@outlook.dk


Bestyrelsesmedlemmer

Lillian Jørgensen 47 93 83 64/30 64 26 68

Maria Friedel 30 82 33 90


Suppleanter

Svend Gade 40 80 05 43

Dorthe L. Gade 40 58 25 70, Sekretær


Webmaster Svend Gade

sg@hundestedarkiv.dk


Redaktion af Fortidsnyt på Halsnæs udgøres af bestyrelsen med

Lis Hedelund som ansvarshavende redaktør

hedelund@tdcadsl.dk

28 63 04 20


Alle henvendelser vedrørende udgivelser bedes rettet til bestyrelsen eller redaktøren

forening@hundestedarkiv.dk

hedelund@tdcadsl.dk


Maria, Birgith, Dorthe, Lillian, Svend, Susan, Søren