Bestyrelsen

Bestyrelsen


Formand og it-ansvarlig

Bent Hilmer 93 92 36 90

bent@hilmer.dk


Næstformand

Lillian Jørgensen 30 64 26 68


Kasserer og medlemsansvarlig

Susan Åxman 42 13 79 11

susan.aaxman@outlook.dk


Bestyrelsesmedlemmer

Birgith Bech 29 68 65 32

Maria Friedel 30 82 33 90


Suppleanter

Erik Sørensen 42 42 08 12

Dorthe Lindgaard Gade 40 58 25 70


Webmaster Svend Gade

sg@hundestedarkiv.dk


Redaktion af Fortidsnyt på Halsnæs udgøres af bestyrelsen med

Lis Hedelund som ansvarshavende redaktør

hedelund@tdcadsl.dk

28 63 04 20


Alle henvendelser vedrørende udgivelser bedes rettet til bestyrelsen eller redaktøren

forening@hundestedarkiv.dk

hedelund@tdcadsl.dk


Lillian, Bent, Susan, Erik, Birgith, Maria, Dorthe

Her lægger vi referater fra bestyrelsesmøder m.m.


Referat fra generalforsamling marts 2023. Klik her.

Referat fra bestyrelsesmøde marts 2023. Klik her.

Referat fra bestyrelsesmøde april 2023. Klik her.

Referat fra bestyrelsesmøde maj 2023. Klik her.

Referat fra bestyrelsesmøde august 2023. Klik her.

Referat fra bestyrelsesmøde januar 2024. Klik her. Ikke undeskrevet/godkendt af formanden.

Tillæg til referat fra bestyrelsesmøde januar 2024. Klik her.

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde februar 2024. Klik her.

Referat fra generalforsamling marts 2024. Klik her.

Referat fra bestyrelsesmøde marts 2024 - Er på vej