Fortidsnyt

Fortidsnyt


Vores blad "Fortidsnyt på Halsnæs" får alle medlemmer gratis, tidligere udkomne eksemplarer kan købes i Arkivet og koster 10,-.

Omdeles ved frivillig hjælp i lokalområdet - omdeles med post til øvrige medlemmer.


Det er efterhånden blevet til 100 numre, og du kan se en oversigt over indholdet her nedenfor. Registrene er ordnet efter titlel.


Register over numrene 001 - 80. Se register

Register over numrene 081-100. Se register 

Register over numrene 101-106. Se register 

Fnt 99 forside
FTN-100-Forside
Fortidsnyt-Hunderevet
Forside 101

Fortidsnyt på Halsnæs 106 (marts 2021) - Indholdsfortegnelse

Formandens klumme  

Søren Jessen: Bøgebjerggård

Svend Gade og Lillian Jørgensen: Lynæshus og familien Bach

Kontingentbetaling

Donationer

Coronalukning

Delvis svar på Lynæs Plantage

 

Fortidsnyt på Halsnæs 105 (november 2020) - Indholdsfortegnelse

Formandens klumme

Svend Gade: Det var ikke farligt, da morfar var barn   

Søren Jessen: På vej mod demokrati 5

Svend Gade: Historiske kort på nettet 

Reception: Helle Meyers nye bog, Fiskere , Folk og Fortællinger fra Lynæs 

Svend Gade og William Anderson: 15 lodser 

Donationer

Svend Gade: Tilføjelse om Lynæshus    

 

Fortidsnyt på Halsnæs 104 (september 2020) - Indholdsfortegnelse

Formandens klumme 

Søren Jessen: Genforeningsstenen i Lynæs    

Det stod i avisen 1965: Hundestedsuppe  

Svend Gade og Lillian Jørgensen: Lynæshus og familien Krogh  

Søren Jessen: På vej mod demokrati 4           

Donationer - Undskyld - Medlemsinformation    

 

Fortidsnyt på Halsnæs 103 (maj/juni 2020) - Indholdsfortegnelse

Formandens klumme - Reception, generalforsamling og coronavirus

Dorthe og Svend Gade: Reception for Dolly Warrer-bogen 

Svend Gade:”Øjenvidneskildring” fra Red Barnet, 1966

Dorthe Gade: Referat fra generalforsamlingen           

Søren Jessen:Velkommen til Storebjerg ‒ Magasin du Nords huse i området         

Svend Gade: Ormebadernes hus        

Nekrolog, mindeord over Bjarne Pihl Rasmussen          

Donationer       

Medlemsinformation     

 

Fortidsnyt Halsnæs 102 (marts 2020) - Indholdsfortegnelse

Formandens klumme - Bogen om Dolly Warer   

Ordinær generalforsamling 2020      

Formandens beretning 2019, Regnskabet for 2019   

Svend Gade: Historien bag vejnavnene: Torplette Bord 

Søren Jessen: På vej mod demokrati 3: Nu tættere på     

Filmaften 2019, Quiz 2020 

Donationer, Udstillingen, Kommende arrangementer      

Arkiver og historiske foreninger             

 

Fortidsnyt på Halsnæs 101 (november 2019) - Indholdsfortegnelse

Formandens klumme - Hunderevet

Svend Gade: 50 år med Heidi Sko

Søren Jessen: Min gamle skole       

Søren Jessen: Sommerturen 2019    

Søren Jessen: Spodsbjerg og Hunderevet

Kommentar til: Et sogn – 23 præster i nr. 100 

Jul i Hundested  2019

Foredragsaften om Bagh & Co.       

Udstillingen, Donationer, Kommende arrangementer 

Arkiver og Historiske Foreninger      

Fortidsnyt på Halsnæs - Ekstranummer (oktober 2019) - Indholdsfortegnelse

Formandens klumme - Myter

Forord af Peter Snabe            

Fortællingen om Hunderevet               

Rev og grunde på gamle kort               

Navnet Hunderevet    

Kongernes jagt på sæler       

Stenfiskeriet på nordkysten  

Hunderevet – realitet eller myte?             

Kilder 

Efterskrift    

Skal Hundesteds historie skrives om?

Indlæg af Hans Schwennesen