Indmeldelse

Bliv medlem


Kontingent:

Enkeltpersoner: 75 kr. pr. år

Samboende par: 100 kr. pr. år


Bank: Nordea, Frederiksværk

Konto:2580-0745953638  1. Besøg Arkivet i åbningstiden for at blive meldt ind og få et

startkit indeholdende de 4 seneste hæfter af "Fortidsnyt" eller


  1. Ring til os i åbningstiden 47 98 10 10 eller


  1. Skriv til os på e-mail forening@hundestedarkiv.dk


Vi skal have dit/jeres navn, adresse, telefonnr. og e-mailadresse.


                            ----------------------------


Til brug ved den årlige kontingentindbetaling vedlægges indtil videre et "gammeldags" indbetalingskort, som ikke mere kan indbetales på posthuse. Banker, der håndterer kontante penge, er efterhånden også forsvundet fra det ganske land.


Muligheder for indbetaling er således

1) via netbank

    Vælg "Betal Indbetalingskort"

    Indtast kodelinien, som vist på indbetalingskortet: +73<  +83412763<

    Husk medlemsnummer under "Meddelelse til Beløbsmodtager"

2) på Arkivet, Nørregade 61, i åbningstiden (se forsiden)

    Husk at medbringe indbetalingskortet!