Bestyrelsen

Bestyrelsen

 

Formand

Søren Jessen 47 93 74 61

 

Næstformand

Birgith Bech 29 68 65 32

 

Kasserer

Susan Åxman 42 13 79 11

 

Bestyrelsesmedlemmer

Lillian Jørgensen 47 93 83 64/30 64 26 68

Maria Friedel 30 82 33 90

 

Suppleanter

Svend Gade 40 80 05 43

Nina Pedersen 47 93 78 12, Sekretær

 

Redaktion af Fortidsnyt på Halsnæs udgøres af bestyrelsen med

Lis Hedelund som ansvarshavende redaktør

hedelund@tdcadsl.dk

28 63 04 20

 

Webmaster Svend Gade

 

Alle henvendelser vedrørende udgivelser bedes rettet til bestyrelsen

 

Susan, Maria, Lillian, Svend, Nina, Søren, Birgith