Bestyrelsen

Bestyrelsen

 

FORMAND

Søren Jessen 47 93 74 61

 

NÆSTFORMAND

Birgith Bech 29 68 65 32

 

KASSERER

Susan Åxman 42 13 79 11

 

BESTYRELSESMEDLEMMER

Lillian Jørgensen 47 93 83 64/30 64 26 68

Maria Friedel 30 82 33 90

 

SUPPLEANT

Karen Nielsen 21 44 61 14

Nina Pedersen 47 93 78 12, SEKRETÆR

 

REDAKTION af Fortidsnyt på Halsnæs udgøres af bestyrelsen med

Lis Hedelund som ansvarshavende redaktør

hedelund@tdcadsl.dk

28 63 04 20

 

Alle henvendelser vedrørende udgivelser bedes rettet til bestyrelsen