Bestyrelsen

Bestyrelsen


Formand

Søren Jessen 47 93 74 61


Næstformand

Birgith Bech 29 68 65 32


Kasserer

Susan Åxman 42 13 79 11


Bestyrelsesmedlemmer

Lillian Jørgensen 47 93 83 64/30 64 26 68

Maria Friedel 30 82 33 90


Suppleanter

Svend Gade 40 80 05 43

Nina Pedersen 47 93 78 12, Sekretær


Redaktion af Fortidsnyt på Halsnæs udgøres af bestyrelsen med

Lis Hedelund som ansvarshavende redaktør

hedelund@tdcadsl.dk

28 63 04 20


Webmaster Svend Gade


Alle henvendelser vedrørende udgivelser bedes rettet til bestyrelsen


Susan, Maria, Lillian, Svend, Nina, Søren, Birgith